Foto: Vinderupgård fotograferet omkring 1895
Foto: Vinderupgård fotograferet omkring 1895

Om dette arrangement

Tid
19:00
Pris
50 kr.
Bibliotek
Lokalitet
Den blå sal
Målgruppe
For voksne
For voksne

Fra Hovedgård til driftig stationsby

13.11.19
Vinderup bys historie.

Ninna og Helge Weis Jensen fra Vinderup Egnshistorisk Forening fortæller om byens historie.

Vinderup Hovedgård har været ejet af adskillige adelsslægter. I 1842 blev den købt af Hans Ditlev Fabricius, som kom i amtsrådet, blev sognerådsformand og byggede Vinderup kro og købmandshandel.

Senere begynder byen at rejse sig. Driftige forretningsfolk kommer til, og med tiden skabes det Vinderup, vi kender i dag.

Arrangører: Vinderup Egnshistorisk Forening og Vinderup Bibliotek

Materialer