Læsefællesskaber

Bibliotekets læsefællesskaber - 10 ugers guidet fælleslæsning. Ingen krav eller forberedelse.

Hvad er fælleslæsning?

I vores fælleslæsning bruger vi metoden Guidet fælleslæsning, den handler om at lytte til god litteratur og dele sine tanker med andre. 
Læseguiden tager en novelle og et digt med til hvert møde. Læseguiden deler teksterne ud, så du kan følge med, mens der læser højt. 
Læseguiden holder pauser i højtlæsningen, hvor vi taler sammen om historien. Som regel ser vi lidt forskelligt på historierne, for vi har jo forskellige livserfaringer. 
De mange perspektiver skaber interessante samtaler, hvor man lærer meget om sig selv og andre. 
Først læses novellen, og bagefter læses digtet. Ofte er deltagerne i gruppen lidt nervøse for digtet, da det kan føles som at være på skolebæn¬ken igen. Men digtet er næsten altid den største overraskelse, for det bringer os helt uventede steder hen. Måske fordi, digte er så åbne. 
Nogle taler mere end andre, og nogle vil være helt tavse, og begge dele er helt ok. Læseguiden sørger for, at samtalen får en god balance. 
Fælleslæsningerne kan foregå på biblioteket eller andre steder i byen

Hvad forventer vi af dig?

Guidet fælleslæsning er et frivilligt tilbud, og du er ikke forpligtet til noget som helst. Du skal ikke forberede dig til møderne, og du behøver ikke sige noget under samta¬lerne, hvis du ikke har lyst. Du skal heller ikke læse højt. 
Du behøver ikke have forstand på litteratur for at deltage. 
Det gør ingen forskel, om du er vant til at læse eller ej. Der findes hverken korrekte eller forkerte måder at opfatte teksterne på. 
Litteraturen er ligesom en svømmepøl, den kan rumme os alle sammen. Den tillader os at svømme på hver vores måde og er stadigvæk den samme svømmepøl. 
Vi håber, at du vil komme så ofte, du kan. Jo oftere man dukker op, jo mere får man ud af det. 
Hvis du bliver forhindret i at komme, må du gerne skrive eller ringe til din læseguide og sige det. Så sidder gruppen nemlig ikke og venter. 
Hvis du bliver væk fra gruppen i lang tid, vil læseguiden kontakte dig for at høre, om du er okay. 

Hvad er det vi læser?

Vi læser både danske og udenlandske forfattere, men altid på dansk. 
Novellerne er ca. 10 sider lange, og handlingen er altid interessant. Det kan være et psykologisk spil eller en dramatisk hændelse. Samtalerne løber nogle helt uforudsigelige steder hen. Jo bedre vi lærer hinanden at kende, jo mere deler vi som regel af vores erfaringer. 
Det er det samme med digtene. De rummer liv og tanker, som skubber til os. Vi er forskellige mennesker og vil opleve dem på forskellige måder. 
Ved at tale om, hvad vi oplever, giver vi hinanden adgang til erfaringer, som vi ellers aldrig ville opleve. Det er selve magien. 
Hver eneste læsning er unik og kan aldrig gentages. For den er opstået imellem os og er et produkt af fællesskabet.

Hvem er læseguiderne?

Vores læseguider er søde og professionelle mennesker, der til daglig arbejder på biblioteket. De har en uddannelse i Guidet Fælleslæsning og er trænet i at skabe sammen¬hæng i samtaler. Hvis der bliver talt i øst og vest, skal læseguiden nok få det til at give mening alligevel. 
Læseguiden er også trænet i at læse højt. Vi taler klart og tydeligt og gør os umage for at skabe den bedste oplæsning. 
Du er altid velkommen til at kontakte din læseguide. 

Hvad sker der, når gruppen er slut?

Når de ti uger er gået, holder vi en lille afslutning for at takke hinanden for et godt forløb. 
Her snakker vi om, hvordan læsegruppen er gået. Vi vil gerne høre, hvordan det har været at deltage. 
Derefter spørger vi, om du har lyst til at fortsætte i en læsegruppe. Det er der som regel mange, der vil. Alle kan fortsætte i en ny læsegruppe, når den første er slut. 
I den nye læsegruppe kan der være mennesker fra flere forskellige læsegrupper. De andre deltagere har også lige afsluttet en læsegruppe, så de ved præcis, hvad det går ud på. 
Den nye læsegruppe varer også ti uger. Når den er slut, bliver du igen tilbudt at fortsætte i en ny læsegruppe, hvis du har lyst.