Bibliotekssalen

Bibliotekssalen har klassisk biografopstilling med 128 siddepladser i den trappeopbyggede sal samt 48 pladser på balkonen. Derudover er der mulighed for opstilling af 16 ekstra stole i salen og 16 ekstra stole på balkonen.

Af hensyn til gældende sikkerhedsregler må antallet ikke overskrides.

Der er adgang for kørestolsbrugere via en elevator. Nøgle hertil udleveres med nøglen til Bibliotekssalen.

Der findes ingen køkkenfaciliteter i tilknytning til Bibliotekssalen. I stedet kan kaffebaren 'Mellem linjerne' benyttes. Her sælges varme og kolde drikkevarer samt diverse snacks. 
Mad og drikke må ikke indtages i Bibliotekssalen. Benyt i stedet foyeren eller kaffebaren.

Udstyr

Multimedia Projektor og DVD/BlueRay-afspiller er fast installeret. Egen PC skal medbringes. Ved anvendelse af eget lydanlæg, skal lydanlægget i salen frakobles. Der er adgang til trådløst netværk — vejledning er opsat på væggen.
Der er to trådløse mikrofoner og en håndholdt. I depotet er der ekstra stole, tre borde, talerstol, overheadprojektor, lærred, whiteboardtavle og flipover. Til hørehandicappede er der 10 halsslynger/kontrollere som tilsluttes hovedtelefoner. Biblioteket råder over fem hovedtelefoner.

Det er lejers eget ansvar at teste udstyret inden brug. Ved behov for hjælp til test af udstyr står Peter Rokkjær til rådighed inden for arbejdstiden. Lav en aftale i god tid ved at kontakte ham på 96116861.

Leje

Leje af Bibliotekssalen er på eget ansvar. Det er lejers ansvar at overholde de gældende sikkerhedsregler, som er ophængt i Bibliotekssalen.
Bibliotekssalen og depotet skal efterlades opryddet og aflåst ellers opkræves ekstra betaling. Ved overtrædelse af gældende regler kan lejer udelukkes fra fremtidig brug. Biblioteket hæfter ikke for udstillede og efterladte effekter.

Tidspunkter for benyttelse

Bibliotekssalen kan lejes i bibliotekets åbningtid. 

Bestilling

Du kan bestille Bibliotekssalen ved at udfylde denne formular.

Bestil i god tid før arrangementet. Sidste frist for bestilling til en weekend er torsdag kl. 12. 

Afbestilling

Ved afbestilling af Bibliotekssalen, skal dette meddeles så tidligt som muligt og senest dagen før. Ved manglende afbestilling betales almindeligt lejegebyr på 800 kr.

Pris

Det koster 800 kr. at leje Bibliotekssalen. Ved leje af mere end et døgn opkræves yderligere 500 kr., og såfremt der kræves ekstra rengøring efter et arrangement, opkræves der ligeledes 500 kr. ekstra ud over lejen.
Regning sendes elektronisk i e-Boks.

Nøgle

Nøglen til Bibliotekssalen kan afhentes dagen før eller samme dag som lejemålet inden for bibliotekets åbningstid. Ved modtagelse af nøgle og nøglekort, underskrives en blanket, hvorefter lejer hæfter for Bibliotekssal samt nøgle og nøglekort.
Lejer er ansvarlig for slukning af alt lys og aflåsning af dørene efter endt brug. Hvis nøglen bortkommer, kan lejer gøres erstatningspligtig for såvel nøgle som omkodning/udskiftning af låsesystem.