danish family search

Danish Family Search

Adgang
Fri adgang
Danish Family Search er en dansksproget gratis webside hvor man kan finde sine danske aner. Der er mulighed for at søge i danske kirkebøger og folketællinger. Gode mulighed for at afgrænse søgning til f.eks. et bestemt amt, herred eller stednavn.

Størsteparten af dataene stammer fra Dansk Demografisk Database og der er cirka 28. mio. poster. 

Materials