Faktalink

Adgang
Adgang hjemmefra
Faktalink er et arbejdsredskab primært til skoleelever og studerende, men også til andre, der ønsker at sætte sig ind i et emne og få overblik over og kendskab til den relevante litteratur og information om emnet.

Faktalink giver en introduktion og uddybende information om aktuelle, klassiske og komplicerede emner, links til videre læsning på nettet samt henvisninger til fx artikler, bøger, illustrationer, tv- og radioindslag mm.

Emnerne belyses ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering.
Der er desuden foretaget en vurdering af de kilder, som artiklerne i Faktalink henviser til.
Dette gør FaktaLink særdeles egnet til projektopgaver i folkeskolen og på gymnasialt niveau.

Et nyere tiltag i Faktalink er 'Faktalink light', som er en samling af artikler, der er lettere og kortere end de andre artikler som udgør kernen i Faktalink.
Målgruppen for 'Faktalink Light' er skoleelever på mellemtrinnet.

Sådan gør du:

Du kan få adgang til FaktaLink hjemmefra og på biblioteket ved at benytte dit cpr-nummer/lånernummer og din pinkode til Holstebro Bibliotek.
Herfra bliver du linket videre til relevante hjemmesider/relevant litteratur om dit emne.

Det kan du bruge FaktaLink til:

På FaktaLink finder du udførlige artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner.
Her findes artikler om alle emner lige fra sport, kultur og historie til politik, trends og medier.

Der kommer hele tiden nye artikler til og artiklerne ajourføres og suppleres løbende.

Faktalink præsenterer aktuelle og komplekse emner på en let, enkel og overskuelig måde, som kommer dig til gavn, hvis du eksempelvis mangler overblik over relevant litteratur og information om et emne, eller du ønsker viden om aktuelle emner, der endnu ikke er skrevet fagbøger om.

Introfilm til Faktalink. Tværformat