Mediestream Folkebibliotek

Adgang
Fri adgang
Giver adgang til danske historiske aviser. Aviserne er ejerløse, det vil sige, at de ikke udkommer længere. Aviserne er digitaliserede og læses som helsider, sådan at artiklerne læses i deres ”oprindelige miljø” med artikler, billeder og annoncer side om side.

Indhold i Mediestream Folkebibliotek

Mediestream Folkebibliotek indeholder pt ca. 6 mio. avissider fordelt på 63 titler. Antallet vokser, efterhånden som nye titler bliver digitaliseret.

Indholdet består af hele aviser med digitaliserede helsider. Du læser artiklerne i deres ”oprindelige miljø” med artikler, billeder og annoncer side om side.

Aviserne er såkaldte ”ejerløse” aviser, hvilket vil sige, at de ikke udkommer længere.

Du kan finde en liste med de aviser og årgange, det drejer sig om, her.


Adgang på bibliotekerne

Du kan søge og læse i aviserne, når du er logget på bibliotekets netværk. Det betyder, at du skal befinde dig fysisk på enten Holstebro, Ulfborg eller Vinderup Bibliotek, men du kan godt bruge din egen computer, tablet eller telefon.


Digital Kulturarv på Det kgl. Bibliotek: Mediestream

Mediestream Folkebibliotek er kun en lille del af Mediestream, der giver adgang til Det kgl. Biblioteks digitale samlinger af dansk kulturarv, indtil videre aviser, radio- og tv-udsendelser og reklamefilm.

Aviser, som er mere end 100 år gamle er frit tilgængelige for alle.

En stor del af materialet i Mediestream er dog beskyttet af Ophavsretsloven, og derfor kan man kun få adgang ved at møde personligt op og benytte pc’erne på Det kgl. Bibliotek i Århus eller København eller på Det Danske Filminstitut.

Læs mere om Mediestream, hvad du kan få adgang til og hvordan, her.