Women’s Studies International

Adgang
Adgang hjemmefra
Indeholder en guldgrube af litteratur inden for kønsforskning

Databasen leverer indholdet både som fuldtekst og referencer, og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.
Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10 % fuldtekst. En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan tilgås i fuldtekst på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.
Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter.
Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Målgrupper

Databasen kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og på professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner. 

Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning. Se: https://kub.kb.dk/konsforskning/