Emneliste: At sidde hos - sorgen i ny nordisk litteratur

En tendens i nyere nordisk skønlitteratur, hvad enten det er i romaner, digte eller noveller, er sorgen.

Når vi mister, når hjertet går i stykker, når en, vi holder af, bliver uhelbredeligt syg… Litteraturen sætter ord på den sorg, der er fællesmenneskelig, som ingen af os kan gå igennem livet uden at opleve.

Som en bisidder kan litteraturen sidde hos os, ligesom mennesker kan, når sorgen rammer os. 

Hent emnelisten her.

Naja Marie Aidt har skrevet den nok vægtigste bog om sorg i nyere tid. ”Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage” er et bogværk med stor litterær tyngde.
Og vægten af sorgen er helt ubærlig. Naja Marie Aidt har mistet sin unge søn, og både hun og sproget går i opløsning. Et tæt netværk af venner træder imidlertid til og hjælper med at holde sammen på stumperne.
De ”sidder hos”, altså de sikrer, at der altid er nogen sammen med de sørgende, at de aldrig er alene.

I livet og i sorgen er litteraturen også med os. Den kan gøre os følgeskab og være med til at give os en forståelse for sorgens væsen, vække genkendelse eller lære os nyt om livet, når det er tungest, når sorgen rammer os selv eller nogen, vi kender.