Skal vi læse højt

Ferietid og fritid er lig med hyggetid, og hyggetid kan være lig med højtlæsning.


Højtlæsning giver en god ramme for nærvær, og det er her I virkelig kan få snakken i gang.
Højtlæsning skaber ofte nysgerrighed og undren. Højtlæsning styrker barnets sprog, når I stopper op
og snakker om det, I læser og ser på billederne. Er der sjove detaljer i illustrationerne eller mærkelige ord i teksten?
Højtlæsning giver en dejlig hyggestund, så kom endelig i gang.

På biblioteket kan I finde rigtig mange gode bøger til højtlæsning.

Læs mere på Sprogsporets hjemmeside.