Find naturens gemte og glemte steder i Holstebro Kommune

30.06.20
Her finder du de gemte og glemte steder i Holstebro Kommune.

Naturen i Holstebro kommune er mangfoldig. Vi kender rigtig mange af de skønne steder, og det er ofte dem, vi tager ud til.
Et kort over udvalgte gemte og glemte steder kan måske inspirere til at finde en anden tur næste gang, du vil en tur i naturen.
Når vi tager på opdagelse i naturen, kan det være sjovt at opleve noget andet, og der er flere steder, der ikke er så kendte som andre.
Stederne er udvalgt efter de 5 naturtemaer, som udsendelserne i DR’s serie ”Vilde vidunderlige Danmark” er inddelt i.

Kortet er udarbejdet af Natur & Miljø i Holstebro Kommune i samarbejde med bibliotekets projektleder Iben Østerbye som en del af kampagnen Vores natur.
Hent kortet her.

De angivne koordinater ligger ca. midt i lokaliteten.

Det åbne land

 1. Sønder Vosborg Hede (463630/6234855): Sønder Vosborg Hede er måske Danmarks flotteste eksempel på en hede, der ligger på ’indlandsklitter’ – altså på klitter langt inde i landet, som er resultatet af tidligere tiders sandflugt. Der er anlagt en parkeringsplads ved Filsøvej, og herfra går en sti ud i heden.
 2. Jægerhytten ved Flyndersø (492860/6261430): Nord for Frilandsmuseet Hjerl Hede ligger et storslået hedelandskab ud mod Flyndersø, hvor man blandt andet kan opleve de imponerende dødishuller fra slutningen af sidste istid. Parkering ved museet.
 3. Den militære øvelsesplads (472760/6243000): Øvelsespladsen sydvest for Holstebro er et skønt naturområde med store heder og fine vandløb med sjældne planter og dyr. Området er lukket, når der er militær aktivitet, men er ellers åbent for færdsel – husk altid at tjekke Jyske Dragonregiments hjemmeside, før du går derind! 

Skoven

 1. Egekrattene langs Flyndersø (493400/6260060): Op langs østsiden af Flyndersø går en vandresti gennem den spændende ’troldeskov’ af gamle, selvsåede egetræer. Parkering ved sydenden af Gl. Skivevej eller ved Snævringen længere oppe ad vejen.
 2. Troldeskoven i Husby Klitplantage (448080/6239270): Midt i Husby Klitplantage kan man opleve det mest eventyrlige troldekrat i den spændende Troldeskov. Følg den røde rute, der starter ved Husby Kirke eller gå nordpå ad Bundgårdvej. Parkering flere steder langs Græmvej og ved Husby Kirke.

Søer og vandløb

 1. Skånsø (489450/6262800): Skånsø nord for Vinderup er en af Danmarks mest renvandede søer, og den rummer derfor adskillige sjældne planter. Søen ligger smukt i en af kommunens plantager, og der er to parkeringspladser. Tilkørsel ad Hvidemosevej.
 2. Ved Felding Å øst for Nr. Felding (476543/6241402): Her er det muligt at tage en frisk rundstrækning på 1,7 km gennem småskov, langs den genslyngede bæk og over blomstereng, hvor heste og kvier græsser. Parker ved menighedsrådets parkeringsplads ved Sørvadvej, hvor der er infotavle ved sti i skovbrynet og ifør dig gerne gummistøvler 
 3. Kildevæld ved Stampestrømmen (496800/ 6251488): Stampestrømmen er det sydlige tilløb til Stubbergård Sø, hvor vandet kommer fra et meget fint kildevæld. Man går fra Sevel Kalkværk (Hækvej 6, 7540 Haderup) og nordpå igennem et varieret og fuglerigt landskab hvorfra der er udsigt til kilden, og herefter kan man følge Stampestrømmen ad en markeret sti ud til søen.

Hav og Kyst

 1. Fjordhavnen ved Nr. Fjand (448600/6243800): Rundt om Nissum Fjord ligger adskillige, fine små fjordhavne. Ved Nr. Fjand har man en flot udsigt over fjorden og kan skue ud over Fjandø med dens meget rige fugleliv. Adgang via Nr. Fjandvej.
 2. Klosterhavn (455304/6239241): Fra Klosterhavn og stien på fjorddæmningen kan man få et kig ud over Felsted Kog med dens rige fugleliv. Her er også overnatningsmuligheder med shelter- og bålplads. Gode muligheder for at opleve stemningen ved en af de små fjordhavne. 
 3. Geddal Strandenge (485000/6266700): Nord for Vinderup finder man Geddal Strandenge, som er et genskabt strandengsområde ud mod Limfjorden. Området er smukt og rummer et meget rigt fugleliv. Der er p-plads ud mod Geddalvej og en sti langs østsiden af strandengene.
 4. Ejsingholm (483923/6264464): Fra Hulvej gennem sommerhusområdet ved Ejsingholm kan man komme ned til Venø Bugt og tage en frisk travetur langs kysten. Her kan man finde blåmuslinger og østers i vinterperioden på de lave stengrunde tæt ved land under klinterne, eller man kan nyde udsigten fra toppen af samme.

Byen

 1. Landskabet ved Vegen Mølle (476380/6244700): Vegen Å slynger sig smukt ind igennem den sydlige del af Holstebro By og er om sommeren fuld af lysende vandranunkler. Adgang ad stien, der begynder ved museerne og går ud mod syd, eller fra Herningvej ved Skovvang.

Foto: Iben Østerbye. Troldeskoven, Husby Plantage