BOGglade børn i Ellebæk

Vi skal have bøger ud til børnene, og der skal læses højt og hygges og leges med bøgerne.

I efteråret 2021 blev der i forbindelse med finanslovsforhandlingerne aftalt en pulje kaldet BOGglad, som alle kommuner kunne søge ind i. 78 kommuner med bibliotekerne i spidsen fik tildelt en engangsbevilling til indkøb af bøger.
I Holstebro Kommune søgte vi og fik 60.000 kr. til projekt ”BOGglade børn i Ellebæk”.

I 2020 fik biblioteket projektmidler til i samarbejde med SFO1 på Nørre Boulevardskolen at skabe læselyst hos børnene fra 0.-2. klasse. Projekt ”Bogen bevæger dig” har været i gang siden og er nu gået i drift.
Med BOGglad-puljen laver vi en trædesten til læselystsamlingen i SFO’en, da mange af børnene i Børnehusene i Ellebæk senere vil blive elever på Nørre Boulevardskolen.

På den måde håber vi at skabe læseglæde allerede inden skolestart.

Formålet med samarbejdet er at skabe læseglæde blandt børnene. De skal opleve, at læsning, højtlæsning og leg omkring litteraturen kan sætte fantasien i gang og samtidig hænge sammen med de mange andre aktiviteter, der foregår i institutionerne.
De tre institutioner i Ellebæk – Wagnerhus, Måbjerghus og Ellehøj – har tilsammen ca. 300 børn fordelt på 2 vuggestuer og 3 børnehaver.
Med de 60.000 kr. købes der bøger ind til de tre institutioner. Dagligdagen i daginstitutionerne inddrages i valget af bøger til de 3 til 6-årige, således at hver institution får en unik samling.
Samlingerne tager udgangspunkt i ønsker fra både børn og pædagoger, og samtidig understøtter de 3 samlinger forskellige læreplanstemaer.

Holstebro Bibliotek køber bøgerne – hver institution får ca.100 bøger til børnehavebørnene med spændende emner.
Og når bøgerne til hver institution er forskellige, så vil institutionerne opleve, at de får nye bøger, når de bytter samlingerne. 

Alle bøger er til børnene – og de skal bruges – de skal slides op!