Tid til læsning

Tid til læsning er et projekt, der løber over flere år. Det er en undersøgelse af guidet fælleslæsning, som er blevet til på initiativ af Læseforeningen. Undersøgelsen er baseret på et samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet samt Herning, Holstebro, Viborg og Ikast-Brande kommuner.

Baggrund for og formål med undersøgelsen
Der er i disse år stort fokus på de menneskelige omkostninger forbundet med mistrivsel. Vi ser et stort potentiale for at forbedre menneskers trivsel og livskvalitet ved at inddrage dem i kulturelle og litterære aktiviteter, der giver dem mulighed for aktivt at reflektere over livet og tilværelsen sammen med andre.
Guidet fælleslæsning har demonstreret god virkning for mennesker, der har befundet sig i en udfordrende periode af deres liv.
Med denne undersøgelse ønsker vi at gennemføre en videnskabelig undersøgelse af de mulige, sundhedsfremmende virkninger af guidet fælleslæsning som supplement til de eksisterende sundhedstilbud.

Guidet fælleslæsning
I læsegrupperne mødes man i hyggelige og uformelle rammer en gang om ugen i halvanden time på biblioteket. Grupperne består af maks. otte deltagere.
En uddannet læseguide læser højt af udvalgte, skønlitterære tekster og skaber gennem åbne spørgsmål en samtale omkring det læste. Der er ingen rigtige eller forkerte svar, og det står én frit for, om man vil deltage i samtalen eller ej. Det kræver ingen forudsætninger eller forberedelse at deltage. Der vil i alt være 10 læsegruppesessioner.

Du kan læse mere om Tid til læsning på hjemmesiden http://tidtillaesning.dk/.