Takster

Her kan du se gældende regler og satser for lånetider, gebyrer og erstatninger.

Du skal betale gebyr efter gældende takst, hvis du afleverer for sent. Gebyrerne er fastsat af Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune.

Du kan på hjemmesiden under Gebyrer & Erstatninger se, om du skylder et eller flere gebyrer. Eventuelle rykkergebyr fremgår ikke på hjemmesiden, men dem vil du kunne få oplyst ved henvendelse til Holstebro kommunes borgerservice tlf. 9611 7575.

Du er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, hvad du har lånt og få det afleveret til tiden. Du kan se dine lån under Lån, hvor du også har mulighed for at forny.  Du kan også kontrollere din lånerstatus på udlånsautomaterne på biblioteket.

Gebyr påløber fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus.

 

Gebyrtakster

Gebyr for overskridelse af lånetidenVoksne (fra 18 år)Børn (0-17 år)
Dagen efter lånetidens udløb20 kr.10 kr.
1 uge efter lånetidens udløb50 kr.25 kr.
2 uger efter lånetidens udløb120 kr.55 kr.
Regning efter 6 uger230 kr.120 kr.

3 dage efter lånetidens udløb sendes en hjemkaldelse pr. e-mail eller sms.
6 uger efter lånetidens udløb sendes en regning med erstatningspris + gebyr (se ovenfor).

Hvis du ikke afleverer til tiden, skal du betale et gebyr, og efter 6 uger også en erstatning. 

Afleverer du materialet i god stand senest inde sidste rettidige betalingsdato for opkrævningen, skal du kun betale gebyrerne.

Afleveringskvitteringen er din dokumentation for at have afleveret de lånte materialer. Kontrollér ved aflevering, at alle materialer er korrekt registreret og står på din kvittering.

Ved overskridelse af afleveringsdatoen gælder:

  • Hvis man låner flere materialer samtidig og afleverer/fornyer materialerne samlet, vil man få ét gebyr.
  • Hvis man låner flere materialer samtidig, men afleverer/fornyer materialerne af flere omgange, vil man få ét gebyr pr. aflevering. Du vil blive udelukket fra at låne og reservere materialer, hvis du skylder 200 kr. eller mere.

Erstatninger

Hvis du ødelægger, mister eller ikke afleverer bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Du har som den sidst registrerede låner erstatningspligten, hvis du ikke har gjort opmærksom på en eventuel skade, før du lånte materialet.

Hvis du ikke har afleveret det lånte materiale 6 uger efter efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet og du vil få sendt en erstatning i din digitale post.

Bortkommet eller beskadiget materiale, skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til fx indbinding og licensrettigheder. For DVD, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Det skyldes, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån.

 

Advis og hjemkaldelse på sms, e-mail eller App

Hvis du har oplyst din e-mailadresse og/eller dit mobilnummer, vil du få tilsendt en advis 3 dage før afleveringsfristen. Du kan indsætte dit mobilnummer og/eller din e-mail under brugerprofil, når du er logget ind. Du kan også få adviseringer som Push-beskeder i App’en ”Biblioteket”.

 

Vi rykker kun én gang

Vær opmærksom på, at biblioteket kun udsender én hjemkaldelse ved overskridelse af lånetiden. Vi sender hjemkaldelsen 3 dage efter, at lånetiden er udløbet. Du skal altid betale gebyr, hvis du afleverer for sent, også selvom du ikke har modtaget en påmindelse eller hjemkaldelse før afleveringsfristen.

 

Hold styr på udlåns- og afleveringsdatoerne

På din udlånskvittering og i din lånerstatus står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Dette er sidste dag, du kan aflevere materialet, uden gebyr.

Bemærk at der kan gå op til 72 timer før din betaling kan ses på hjemmesiden og i Biblioteket app’en. Derfor vil du kunne opleve, at der stadig vises gebyrer/erstatninger på din konto, når du logger ind på hjemmesiden/app’en, selvom du lige har betalt din regning. På "Betal din kommune" kan du altid se en opdateret status på dine betalinger til biblioteket.

 

Sådan betaler du

Betaling af regninger skal ske via Holstebro Kommunes betalingsløsning "Betal din kommune". 

Har du spørgsmål til selve betalingen, skal du kontakte Holstebro Kommunes borgerservice på tlf. 9611 7575.

 

Det er vigtigt få betalt

Betaler du ikke inden betalingsfristen, vil der komme rykkergebyrer på regningen:

  • For gæld over 100 kr. er rykkergebyret 250 kr. 
  • for gæld under 100 kr. er rykkergebyret 0 kr.

Har du spørgsmål til din regning kan du kontakte Holstebro Kommunes borgerservice på tlf. 9611 7575.

 

Klagevejledning

Er du utilfreds med bibliotekets afgørelse, kan du skriftligt sende klagen til:

Holstebro Bibliotek
Kirkestræde 13, 7500 Holstebro
Att. Biblioteksleder Trine Petersen

Alternativt kan du sende en mail til trine.petersen@holstebro.dk

Klagen vil blive besvaret snarest muligt og senest i løbet af 10 hverdage.