Anders Holm (f. 1973-02-22): Grundtvig : en introduktion
  • Bog

Grundtvig : en introduktion

Efter en kort biografisk præsentation af N.F.S. Grundtvig (1783-1872) følger 8 kapitler, hvor forskellige dele af Grundtvigs virke behandles. Hvert kapitel indeholder en kort præsentation af Grundtvigs arbejde indenfor det pågældende område, samt tre tekster, der anskueliggør hans idéer
Bedøm dette materiale

Henter beholdningsoplysninger.