Lokaler

Lån et lokale på dit bibliotek.

Bibliotekssalen

Bibliotekssalen har max. siddepladser til  205 personer:

191 faste pladser (i den trappeopbyggede sal 128 pladser, på balkonen 63 pladser)

Mulighed for opstilling af 14 ekstra stole.

Se en video af lokalet her: Bibliotekssalen på YouTube

Retningslinjer for udlejning af Bibliotekssalen og andre lokaler på bibliotekerne:

 • Salen kan anvendes til arrangementer arrangeret af Holstebro Bibliotek
 • Salen kan anvendes til arrangementer (kurser, uddannelse, foredrag m.m.) arrangeret af Holstebro Kommune herunder forvaltninger og institutioner
 • Salen kan udlejes til folkeoplysende foreninger til medlemsarrangementer (generalforsamlinger etc.), kulturelle arrangementer etc.
 • Salen kan udlejes til enkeltpersoner eller virksomheder til arrangementer af folkeoplysende karakter f.eks. foredrag, undervisning etc.

Salen kan ikke udlejes til arrangementer der:

 • Ikke følger dansk lovgivning
 • Har kommerciel karakter
 • Har forkyndende eller hvervende karakter
 • Har karakter af private fester

Vedtaget den 27. oktober 2015 i Kultur og Fritidsudvalget

Udstyr: Multimedia Projektor er fast installeret. Egen PC skal medbringes. Ved anvendelse af eget lydanlæg skal lydanlægget i salen frakobles. DVD, Blu-Ray eller CD kan afspilles fra installeret Blu-Ray afspiller. Der er HDMI tilslutning. Der er 2 trådløse mikrofoner og 1 håndholdt.

Pedelbistand: Praktisk og teknisk bistand f.eks. opstilling af borde og apparatur kan bestilles - helst i god tid - og koster 200 kr. pr. påbegyndt time.
Tidspunkter for benyttelse: Bibliotekssalen kan benyttes mellem kl. 8.00 og 23.00, men kan dog med særlig tilladelse benyttes herudover.

Bestilling: Du kan bestille Bibliotekssalen ved at udfylde denne formular.

Indsend formularen – og biblioteket giver dig besked samme hverdag eller hverdagen efter. Bookningen af lokalet sker først når biblioteket har givet en tilbagemelding.
Hvis du står akut og mangler et lokale – råder vi dig til at ringe til os på telefon 96 11 68 58, eller ved personlig henvendelse på biblioteket.

Pris: Det koster 800 kr. pr. dag at leje Bibliotekssalen. Ved leje mere end et døgn opkræves yderligere kr. 500, og såfremt der kræves ekstra rengøring efter et arrangement, opkræves der ligeledes kr. 500 ekstra ud over lejen.

 

Mødelokale

Mødelokalet er på 25 kvadratmeter med plads til 10 personer. Det er gratis at låne mødelokalet. Mødelokalet er udstyret med whiteboardtavle.  
Udlånsregler og -praksis: Den låntagende forening hæfter for enhver beskadigelse af lokaler og inventar. Det lånte lokale skal efterlades opryddet og aflåst. Den låntager, der sidst forlader bygningen, er ansvarlig for slukning af lys i foyer, på trappe og toiletter samt for aflåsning af hoveddøren. Lokalet må ikke uden særlig tilladelse benyttes efter kl. 23.00. Der er ikke køkkenadgang, men drikkeautomat med kolde og varme drikke findes i bibliotekets foyer. Henvendelse om lån af lokalet rettes til bibliotekets ekspedition, tlf. 96116858 eller på mail: holstebro.bibliotek@holstebro.dk , normalt mindst 1 uge før mødet. Nøglen til lokalet kan afhentes i ekspeditionen samme dag, som mødet afholdes og afleveres i kommunens postkasse eller næste dag på biblioteket. Aflysning af lokalelån meddeles biblioteket så tidligt som muligt og senest dagen før. Overtrædelse af reglerne for lån af lokalet kan betyde udelukkelse af muligheden for fremtidige lån.


Leje af mødelokale: Foreninger godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven kan leje mødelokaler.

Oversigt over godkendte foreninger i Holstebro Kommune kan ses her: Aktiv Holstebro

Foreninger og institutioner godkendt til lån af lokaler ud fra humanitære og samarbejdsmæssige grunde. F.eks. humanitære foreninger, selvhjælpsgrupper og kommunale institutioner. I øvrigt gælder samme ovennævnte retningslinjer for udlån af salen også mødelokalet.

 

Studierum

Studierum, 1.sal Et stort studierum med plads til en lille gruppe på ca. 6 personer.
Studierummet er ikke udstyret med pc.
Studierum, stueetage Studierummet er ikke udstyret med pc.

 

Lån af studierum aftales med personalet. Der er også mulighed for lån af USB-nøgle ved henvendelse til personalet. Studierummet kan som regel benyttes maksimalt ½ dag. Desuden er der mulighed for at benytte studierummet til mindre gruppearbejde. Tekniske problemer med maskine eller printer meddeles ved betjeningscentret.

 

Den blå Sal (Vinderup Bibliotek)


Den blå Sal har et mødebord til 14 personer. Herudover kan der hentes borde og 45 stole i kantinen. Ved lån af Den blå Sal er der efter aftale samtidig mulighed for at benytte kantinen, men der er ikke køkken i forbindelse med salen. Der er toilet i forhallen. Der er projektor. Brandtilsynet tillader op til 49 personer i salen.

Den blå Sal udlånes til foreninger, klubber, kommunale forvaltninger, institutioner og enkeltpersoner, som er hjemmehørende i Holstebro Kommune. Lokalet må anvendes til kulturelle arrangementer, møder og sammenkomster af almen interesse for kommunens borgere. I øvrigt henvises der til samme retningslinjer for udlån af lokalet, som ovennævnte retningslinjer for udlån af bibliotekssalen.

Vilkår for brug af Den blå Sal: Lokalerne skal efterlades i samme stand og med samme møblering, som de blev modtaget. Låner hæfter for eventuelle skader på bygning og inventar, som er opstået i forbindelse med brug af salen. Ved udlån efter Vinderup Biblioteks lukketid, skal den mødeansvarlige sørge for, at vinduer er lukkede og døre aflåst. Holstebro Kommune hæfter ikke for efterladte eller udstillede effekter.


Tidspunkter for benyttelse: Den blå Sal må benyttes i tidsrummet 8.00 – 23.00


Bestilling: Den blå Sal kan bookes på tlf. 9611 6890 i Vinderup Biblioteks åbningstid, ved personlig henvendelse på Vinderup Bibliotek eller via mail til vinderup.bibliotek@holstebro.dk.

Bookning af Den blå Sal bør ske i god tid før arrangementet. Ved bestilling af salen skal følgende oplyses:

 • Arrangør - forening/navn e. lign.
 • Kontaktpersonens navn, adresse og telefonnummer.
 • Tidspunkt for lejemålet
 • Arrangementets/mødets formål og karakter


Nøgle: Nøglen kan afhentes i åbningstiden på Vinderup Bibliotek dagen før eller samme dag som arrangementet finder sted. Nøglen kan lægges i postkassen eller afleveres senest dagen efter på Vinderup Bibliotek. Ved modtagelse af nøglen skrives under på en blanket, hvorefter lejer har ansvaret for lokalerne og nøgle. Hvis nøglen bortkommer, kan man gøres erstatningspligtig for såvel nøgle som omkodning/udskiftning af låsesystem.

 

Der er gratis og frit trådløst netværk i alle vore lokalerRedigeret 30.12.20