Biblioteket kommer

Vi kommer ud til dig med materialer

"Biblioteket kommer" er et tilbud til borgere i Holstebro Kommune, som på grund af handicap ikke selv kan komme på biblioteket.

Det er gratis at være med i ordningen, og hvis du ønsker at tilmelde dig, sker det ved henvendelse til Holstebro Bibliotek på telefon 9611 6800.

Der kan forekomme ventetid på at komme med i ordningen.

Når du er blevet tilmeldt, bliver du tilknyttet en bibliotekar, der vil ringe før hver udbringning, for at spørge til dine ønsker af materialer.

Kontaktbibliotekaren finder de ønskede materialer frem, og udbringningen varetages af bibliotekets chauffør på torsdage efter kl. 14.

Udbringning sker 6-7 gange årligt.