Reglement for Holstebro Biblioteker

Ajourført 31.01.23

Når du vil låne

Det er gratis at låne vores materialer.

Hvis du er over 18 år og vil låne, bruger du dit gule sundhedskort som lånerkort sammen med en pinkode.
Når du bliver oprettet som låner, skal du vise dit sundhedskort og gyldig billedlegitimation – det kan være kørekort, studiekort eller dit pas.

Hvis du er under 18 år, kan du vælge at få et lånerkort eller bruge dit sundhedskort. Alle børne- og ungdomslånere under 18 år skal nu have en forælder/værge, som skriver under på at være ansvarlig for eventuelle gebyrer og erstatninger.

Institutioner og lignende kan få udstedt særlige lånerkort

Hver gang du vil låne, så husk at medbringe dit kort. Det er vigtigt, at det kun er dig, der låner på det, fordi du er ansvarlig for de materialer, der lånes på kortet.
Hvis du mister dit kort, fortæl os det hurtigst muligt. 
Vi kan spærre dit kort, så andre ikke kan låne på det, og på den måde misbruge det. 
Du vil som ejer af kortet desværre komme til at hæfte for evt. misbrug, hvis ikke kortet er meldt bortkommet eller stjålet.

Det er af sikkerhedsmæssige grunde, at du skal bruge din pinkode sammen med sundhedskortet/lånerkortet, når du bruger vores:

  • selvbetjeningsautomater 
  • fornyer og reserverer eller 
  • når du ønsker at se din lånerstatus på bibliotekets hjemmeside.

Får du nyt telefonnummer eller en ny e-mail adresse, er det vigtigt, at du fortæller os det – så undgår du nemlig at miste vigtige beskeder fra os.

Hvor lang tid må du låne?

For de fleste af vores materialer gælder det, at du kan låne dem en måned.
Vi har dog nogle materialer, der har en kortere lånetid, det er f.eks. vores film, spil og tidsskrifter.
HUSK at tjekke din udlånskvittering for, hvornår du skal aflevere de lånte materialer.
Du har afleveret til tiden, når du afleverer det du har lånt, senest på den dato, der står på din udlånskvittering, og inden for bibliotekets åbningstid. 
Du skal selv huske at aflevere til tiden.

Fornyelser

Du kan forny dine lån tre gange, medmindre materialet er reserveret af andre lånere.
Du kan kun forny dine lån 7 dage før lånets udløbsdato.
Bøger mærket KVIK-lån kan ikke fornyes eller reserveres.
Du kan forny dine lån via bibliotekets hjemmeside, eller ved at ringe til os i den bemandede åbningstid.

Få en påmindelse tre dage før, du skal aflevere. 

Henvend dig til personalet, så kan vi hjælpe dig med at få en automatisk påmindelse tre dage før, du skal aflevere. 
Du skal dog være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for, at biblioteket kender dit rigtige mobiltelefonnummer eller e-mailadresse. 
Du kan selv ændre dine oplysninger på: www.holstebrobibliotek.dk 
HUSK! Der kan være tilfælde, hvor sms eller e-mail ikke når frem til dig. Gem derfor din udlånskvittering, hvor afleveringsdatoen står på, da det stadig er dit eget ansvar, at aflevere til tiden.
Du vil stadig skulle betale en bøde, selvom du ikke har modtaget en påmindelse fra os.

Reservering - når det ønskede materiale ikke er ”hjemme”

Hvis det, du ønsker at låne, er udlånt eller står på et af vores andre biblioteker, kan du reservere materialet.
Har du oplyst din e-mail adresse og/eller mobiltelefonnummer til biblioteket, sender vi dig en besked pr. e-mail eller sms – gratis. 

Gratis WIFI

Du er velkommen til at bruge din egen bærbare pc på biblioteket i vores åbningstid.
Du skal bare vælge Holstebro-Open, når du tilslutter dig det trådløse netværk.

Erstatning og bøder

Hvis det du har lånt bliver væk, ødelagt eller ikke afleveres, skal det erstattes efter bibliotekets gældende regler og takster.
Har du f.eks. lånt dvd’er, playstation-spil og cd’er vil erstatningsprisen være højere, end den pris du kan finde i butikkerne, da vi som bibliotek betaler en licens for retten til, at du kan låne materialet.
Betaler du ikke erstatning eller bøde, sender vi kravet videre til Holstebro Kommunes Borgerservice, der herefter står for opkrævningen.

Betaling over nettet

Du kan betale bøder og erstatninger via bibliotekets hjemmeside.

Fotokopi, print og scanning

Du kan printe og kopiere på biblioteket. Læs mere om mulighederne på hjemmesiden.

Det er også muligt at scanne. 

Begrænsninger

Hvis du skylder biblioteket mere end 200 kr. kan du ikke låne.
Først når du har betalt din bøde eller erstatning, kan du låne igen.
Du kan blive bortvist fra biblioteket, hvis du ikke respekterer god ro og orden.
Det er bibliotekets medarbejdere og rådhusbetjentene, der fortolker og håndhæver den gode ro og orden.

Bødetakster for overskridelse af lånetiden

Gebyr pålægges fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus. Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • Materialerne har forskellige afleveringsdatoer.
  • Materialerne ikke afleveres samlet, selv om de er lånt på samme dato.

Du kan godt forny bøger og andre materialer, selvom du har overskredet afleveringsfristen.
Det kræver dog, at materialerne ikke er reserverede af andre og at det er materialer, som kan reserveres.
Normalt er det muligt at forny dine lånte materialer, med mindre de er reserverede.
Fornyelse af materialer kan først ske 7 dage før afleveringsfristen.
Fornyer du et materiale hvor afleveringsfristen er overskredet bliver lånet pålagt et gebyr efter gældende takster.
Du kan forny dine lån tre gange, medmindre materialet er reserveret af andre lånere.

 

Gebyr for overskridelse af lånetiden: Voksne (fra 18 år) Børn (0-17 år)
Dagen efter lånetidens udløb 20 kr. 10 kr.
1 uge efter lånetidens udløb 50 kr. 25 kr.
2 uger efter lånetidens udløb 120 kr. 55 kr.
Regning efter 6 uger 230 kr. 120 kr.

 

Øvrige gebyrer og priser:  
Låneretten fortabes ved skyldigt beløb (regninger/gebyr) på mere end 200 kr.
Reserveringsmeddelelse pr. mail eller sms Gratis
Reserveringsmeddelelse pr. post Gratis
Påmindelse om lånetidens udløb 3 dage før pr. mail eller sms Gratis
Bortkomne materialer: Materialets pris + klargøring  Købspris + omk.
Fotokopi og print (sort/hvid) pr. stk. (A4) 1 kr.
Fotokopi og print (farve) pr. stk. (A4) 1 kr.
Fotokopi og print (sort/hvid) pr. stk. (A3) 2 kr.
Fotokopi og print (farve) pr. stk. (A3) 2 kr.
Brug af publikumspc'er Gratis
Trådløst netværk Gratis

 

3 dage efter lånetidens udløb sendes en hjemkaldelse pr. e-mail eller sms.
6 uger efter lånetidens udløb sendes en regning med erstatningspris + gebyr (se ovenfor).
9 uger efter: Sagen kan sendes til Holstebro Kommunes Borgerservice.

Klagevejledning

Er du utilfreds med bibliotekets afgørelse, kan du skriftligt sende klagen til:

Holstebro Bibliotek
Kirkestræde 13, 7500 Holstebro
Att. Biblioteksleder Trine Petersen

Alternativt kan du sende en mail til trine.petersen@holstebro.dk

Klagen vil blive besvaret snarest muligt og senest i løbet af 10 hverdage.