Reglement for Holstebro Biblioteker

Ajourført juli 2024.

Når du vil låne

Det er gratis at låne vores materialer.

Hvis du er over 18 år og vil låne, bruger du dit gule sundhedskort som lånerkort sammen med en pinkode.
Når du bliver oprettet som låner, skal du vise dit sundhedskort og gyldig billedlegitimation – det kan være kørekort, studiekort eller dit pas.

Hvis du er under 18 år, kan du vælge at få et lånerkort eller bruge dit sundhedskort. Alle børne- og ungdomslånere under 18 år skal nu have en forælder/værge, som skriver under på at være ansvarlig for eventuelle gebyrer og erstatninger.

Institutioner og lignende kan få udstedt særlige lånerkort.

Det er vigtigt, at det kun er dig, der låner på dit kort, fordi du er ansvarlig for de materialer, der lånes på kortet.
Hvis du mister dit kort, fortæl os det hurtigst muligt. 
Vi kan spærre dit kort, så andre ikke kan låne på det, og på den måde misbruge det. 
Du vil som ejer af kortet desværre komme til at hæfte for evt. misbrug, hvis ikke kortet er meldt bortkommet eller stjålet.

Får du nyt telefonnummer eller en ny e-mailadresse, er det vigtigt, at du fortæller os det, så du fortsat får vigtige beskeder fra os.

Hvor lang tid må du låne?

For de fleste af vores materialer gælder det, at du kan låne dem en måned.
Vi har dog nogle materialer, der har en kortere lånetid f.eks. kviklån, film og tidsskrifter.
HUSK at tjekke din udlånskvittering for, hvornår du skal aflevere de lånte materialer.
Du har afleveret til tiden, når du afleverer det, du har lånt, senest på den dato, der står på din udlånskvittering og inden for bibliotekets åbningstid. 
Du skal selv huske at aflevere til tiden.

Afleverer du de lånte materialer efter afleveringsfristen, bliver du pålagt et gebyr. Se de aktuelle takster her.

Er de lånte materialer bortkommet eller blevet ødelagt, bliver du pålagt en erstatning. Erstatningsprisen afhænger af materialet. Erstatningskravet bliver sendt til dig som Digital Post.
 

Fornyelser

Du kan forny dine lån tre gange, medmindre materialet er reserveret af andre lånere.
Du kan forny dine lån 7 dage før lånets udløbsdato.
Bøger mærket kviklån kan ikke fornyes eller reserveres.
Fornyer du et materiale, hvor afleveringsfristen er overskredet, bliver lånet pålagt et gebyr.
Du kan forny dine lån via bibliotekets hjemmeside eller ved at ringe til os i den bemandede åbningstid.

Få en påmindelse tre dage før, du skal aflevere

Henvend dig til personalet, så kan vi hjælpe dig med at få en automatisk påmindelse tre dage før, du skal aflevere. 
Du skal dog være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for, at biblioteket kender dit rigtige telefonnummer eller e-mailadresse. 
Du kan selv ændre dine oplysninger på holstebrobibliotek.dk 
HUSK! Der kan være tilfælde, hvor sms eller e-mail ikke når frem til dig. Det er stadig dit ansvar at aflevere til tiden. Du vil stadig skulle betale en bøde, selvom du ikke har modtaget en påmindelse fra os.

Reservering - når det ønskede materiale ikke er hjemme

Hvis det, du ønsker at låne, er udlånt eller står på et af vores andre biblioteker, kan du reservere materialet.
Har du oplyst din e-mailadresse og/eller mobilnummer til biblioteket, sender vi dig en besked pr. e-mail eller sms – gratis. 

Gratis WIFI

Du kan frit benytte det gratis trådløse netværk Holstebro-Open både på mobil, tablet og bærbar computer.

Kopi, print og scan

Du kan kopiere, printe og scanne på biblioteket.

Begrænsninger

Hvis du skylder biblioteket mere end 200 kr. kan du ikke låne.
Først når du har betalt dit gebyr eller erstatning, kan du låne igen.
Du kan blive bortvist fra biblioteket, hvis du ikke respekterer god ro og orden.
Det er bibliotekets medarbejdere og rådhusbetjentene, der fortolker og håndhæver den gode ro og orden.

Klagevejledning

Er du utilfreds med bibliotekets afgørelse, kan du skriftligt sende klagen til:    
Holstebro Bibliotek
Kirkestræde 13, 7500 Holstebro
Att. Biblioteksleder Trine Petersen
Alternativt kan du sende en mail til trine.petersen@holstebro.dk
Klagen vil blive besvaret snarest muligt og senest i løbet af 10 hverdage.