På med skoene - gå en tur og snak

Når vi er ude i naturen om det er i klapvogn, løbecykel eller på gåben, er der fin mulighed for at få sat ord på en masse nye ting.

Her kan man øve både ord og begreber, og på den måde lærer barnet endnu mere om den store omverden. Vi kan dvæle ved en lille myre, eller synge og rime om f.eks. myg.

Man kan gå uanset vejret – men en tur i solskin giver ingen undskyldning.

Læs mere om emnerne i bøgerne på biblioteket.

Læs mere på Sprogsporets hjemmeside.

Hvad er Bibliotekernes Sprogspor?

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som understøtter sproglig udvikling og tidlig læseforståelse. 

Læs mere her.