Ordnet.dk

Adgang
Fri adgang
Den Danske Ordbog, Ordbog over det danske Sprog og KorpusDK samlet på samme websted.

Den Danske Ordbog
Ordbogen dækker moderne dansk fra ca. 1950 og opdateres løbende.

Ordbog over det danske Sprog
Ordbogen dækker dansk i perioden 1700-1950 og er den største danske ordbog.

KorpusDK
KorpusDK er en samling tekster fra omkring 1990 og 2000 til sproglige undersøgelser.