Reglement og takster

Hold styr på udlåns- og afleveringsdatoerne!

På din udlånskvittering og i din lånerstatus står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Det er sidste dag, du kan aflevere materialet uden gebyr.
Gebyr påløber fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus. Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • Materialerne har forskellige afleveringsdatoer
  • Materialerne ikke afleveres samlet, selv om de er lånt på samme dato

Du kan godt forny bøger og andre materialer, selvom du har overskredet afleveringsfristen. Det kræver dog, at materialerne ikke er reserverede af andre, og at det er materialer, som kan reserveres.
Normalt er det muligt at forny dine lånte materialer, med mindre de er reserverede. Fornyelse af materialer kan først ske 7 dage før afleveringsfristen. Der er fastsat et maksimalt antal gange lånetiden kan forlænges.
Du kan forny materialer via hjemmesiden.

Ajourført november 2019.

Hent folder med reglement og aktuelle takster her: