Slægtsromaner

Slægten har til alle tider dannet grundlag for individet. Man lærer af sine forældre, ligesom de lærte af deres forældre, og på denne måde går alle ”i fædrenes fodspor”.

Det gør man på både godt og ondt, og det hænder, at nogen forsøger at bryde fri fra snærende bånd, gamle vaner eller familiehemmeligheder.
Men man kan også føle stolthed over sin slægt og over det stof, man er gjort af. Eller føle stolthed over de stærke mænd og kvinder, der støbte fundamentet for den person man selv er blevet til. Og som danner forbilleder for den familie,
man selv ønsker at føre videre.
Uanset om man ser sin slægt som noget godt eller noget skidt, så gemmer der sig mange interessante historier bagud i tiden. Derfor fylder slægtshistorien også meget på bibliotekernes hylder, og her har vi samlet en bred vifte af inspiration til slægtsromaner.