Hvem vil være litterær? Litteraturquiz for 5. klasserne

23.06.22
Klar, parat, læs!

Alle 5. klasser inviteres hvert år til at deltage i quizzen ”Hvem vil være litterær?”. Her kombinerer vi læselysten med konkurrenceelementet.

Alle tilmeldte klasser skal tilsammen læse 12 udvalgte bøger, og de dyster på viden i de 12 titler. Så det er om at have is i maven og skarpe hjerner, når der dystes mellem de tilmeldte klasser.

Bøgerne læses i perioden fra august og frem til november. Klassen bestemmer selv, hvordan bøgerne fordeles og hvem, der skal være på holdet.

Det er hold på 3 elever fra de enkelte klasser, der er i konkurrence. Som i ”Hvem vil være millionær?” er der i de indledende runder mulighed for at bruge livliner, og på den måde bliver resten af klassen inddraget aktivt.

Først i november afvikles den lokale semifinale med først indledende runder mellem alle tilmeldte klasser og til sidst semifinale mellem de to bedste klasser.
Vinderen af semifinalen går videre til finalen, der afholdes på Dokk1 i Aarhus. Her skal der kæmpes mod vinderne fra de andre deltagende kommuner i Region Midtjylland.

Tilmelding sker til projektleder Iben Østerbye på iben.osterbye@holstebro.dk senest 15. august. 

Alle tilmeldte klasser får derefter besked om bøger og forløb.