Vestjyske Fortællinger

Holstebro Bibliotek tager del i et podcastprojekt i samarbejde med en række kulturinstitutioner i Holstebro og Struer Kommune

Projeket 'Vestjyske Fortællinger' et samarbejde på tværs af institutioner og kommunegrænser kan vi inspirere hinanden, gøre erfaringer sammen, udvikle podcastkoncepter i fællesskab, formidle regionale fortællinger til øregangen og fungere som videnshub for resten af Kultursamarbejdets medlemmer, når det drejer sig om podcastproduktion.

De deltagende kulturinstitutioner er:

  • Struer Museum
  • Struer Bibliotek
  • Holstebro Musikskole
  • Lokalhistorisk Arkiv Holstebro
  • Holstebro Bibliotek

Indholdet i de vestjyske fortællinger bliver skævt, tankevækkende og autentisk.
Holstebro Bibliotek laver podcast om hjemstavnen, hvordan dens fællesskaber har sat aftryk i og formet mennesker, som er vokset op i Holstebro og omegn. Holstebro Musikskole har fokus på tidligere MGK-elever og deres fælles veje i det musikalske univers. 

Lokalhistorisk Arkiv Holstebro dykker ned i fællesskabet betydning og hvordan det skildres i lokalhistorien, i dagbøger, breve og erindringer. På Struer Museum undersøger man livet i Struers gader, hvor byens borgere bidrager med fortællinger fra gaden og dens historie. Hos Struer Bibliotek handler det om at formidler læseoplevelser og gode historier fra bibliotekets læsekredse fordi fællesskabet omkring litteratur kan noget helt særligt. 

Podcastserien produceres i løbet af 2023 og alle podcasts bliver tilgængelige på de lokale kulturinstitutioners hjemmeside. 

Projektet ’Vestjyske Fortællinger’ er støttet af netværket ’Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland’. Podcasten er blevet til i tæt samarbejde med Holstebro Musikskole, Holstebro Lokalhistorisk Arkiv, Struer Bibliotek, Struer Museum og Holstebro Bibliotek. Kulturinstitutionerne håber på at kunne samarbejde om flere tværfaglige projekter i fremtiden.