Sunde Læsefællesskaber for Udsatte Borgere (SLUB)

Projektet ”Sunde læsefællesskaber for udsatte borgere” er støttet af projektmidler fra Slots- og kulturstyrelsen samt Trygfonden. Projektet kører i perioden 2021-2023, og involverer i alt 7 danske biblioteker med Hillerød Bibliotek som projektejere.

Ud over bibliotekerne spiller de kommunale forvaltninger også en stor rolle i projektet, og performancegruppen Sisters Hope samt Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er ligeledes samarbejdspartner i projektet. 

Idéen bag projektet

Bibliotekerne i projektet vil gerne bidrage til borgernes mentale sundhed gennem læsefællesskaber. Erfaringer fra andre projekter som Kultur på recept og Tid til læsning viser, at guidet fælleslæsning har en sundhedsfremmende effekt blandt udsatte borgere. 
Projekterne viser, at litteraturen kan være med til at åbne for oplevelser og refleksioner ud fra egne livserfaringer, og når disse refleksioner spejles i andres, kan der opstå ny selvindsigt. Samtidig giver læsningen en følelse af fællesskab, da alle sidder og lytter til samme litterære tekst.  

Du kan læse mere om forskning i metoden Guidet fælleslæsning her: https://www.laeseforeningen.dk/forskning

Dette projekt vil være med til at fremme borgernes mentale sundhed gennem litteratur og samtidig styrke bibliotekernes position som en institution, der kan bidrage til folkesundheden.
Projektet vil ligeledes udvikle implementeringsmodeller, hvor formålet er at forankre læsegrupperne på tværs i udvalgte forvaltninger i de syv kommuner.
Målet er, at læsegrupper bliver et attraktivt tilbud i de kommunale forvaltninger, på linje med andre sundhedsfremmende tilbud til udsatte borgere. 

Vil du gerne vide mere om projektet eller Guidet fælleslæsning kan du kontakte projektleder Elisabeth Kaper Buch.