Påmindelser fra biblioteket

Få en gratis SMS eller E-mail to dage før afleveringsfristen.

To dage før dine bibliotekslån skal afleveres kan du få en elektronisk "Undgå-bøde-påmindelse". Påmindelsen fås både som e-mail og som SMS.


Tilmelding

Du kan tilmelde dig servicen ved at henvende dig på bibliotekerne i Holstebro, Ulfborg eller Vinderup.


Ting du skal være opmærksom på:

  • Hvis du skifter teleselskab eller får ny  e-mail-adresse/telefonnummer, kan du selv ændre disse i din profil, eller du kan kontakte biblioteket.
  • Du skal selv sikre, at e-mails fra biblioteket ikke frasorteres af spamfiltre.
  • Du skal selv sikre, at dit mobilselskab har registreret dit mobilnummer ved den server, der tillader sms-gatewayen at sende en sms til dit nummer.
  • Hvis du fornyer materialer over sms: Vær særligt opmærksom på, om fornyelsen lykkes i din status.
  • I enkelte tilfælde når sms eller e-mail ikke frem til modtageren. Det er dog stadig dit ansvar, at materialerne afleveres til tiden, hvorfor du ikke friholdes for gebyrer, hvis du ikke har modtaget en påmindelse.


Flere får glæde af materialerne

Formålet er først og fremmest at tilbyde en bedre service, men også at lade bøgerne cirkulere hurtigere, således at flest muligt får glæde af dem.