Plakater og pjecer

Ophængning af plakater og fremlægning af pjecer.

Hvis du ønsker at få hængt plakater op eller lagt pjecer frem, henvender du dig til personalet, som så sørger for, at det kommer videre.

Biblioteket fremlægger aktuelle pjecer og sætter plakater op med generel offentlig information om sundhed, samfund, familie og forbrug samt pjecer/plakater om kultur, uddannelse og lokale arrangementer. 
Også informationsmateriale i forbindelse med folketingsvalg, folkeafstemninger og kommunal- og EU-valg sættes op; dette fremlægges først, når der er modtaget materiale fra hovedparten af opstillingsberettigede partier. 

Vi modtager kun opslag og pjecer med lokalt indhold – arrangementer med afholdelse i Holstebro kommune.

Vi tager primært i mod plakater i A4 og ikke større end A3, og alt skal have tydelig afsender.

Vi forbeholder os ret til at prioritere i de afleverede plakater. Vi tager i mod plakater, når der er ca. en måned til arrangementer, da vi ikke har mulighed for at opbevare dem.
Du kan først forvente ophængning af plakater, når der er 2-3 uger til arrangementets afholdelse.
Vi returnerer ikke overskydende materiale eller materiale, som ikke opfylder retningslinjerne.

Følgende fremlægges eller ophænges IKKE: 

  • Materialer for privat kursusvirksomhed uden for foreningsregi 
  • Materialer fra enkelte uddannelsesinstitutioner.
  • Reklamer og kommerciel information, pjecer og plakater for private virksomheder, herunder alternative behandlere og terapeuter.
  • Underskriftsindsamlinger eller andet propaganda lignende information.


Ovenstående gælder for både pjecer/plakater